Pravidlá pre Cookies

Partner in Pet Food SK s.r.o. 

Posledná úprava: 03/02/2020

 1. Partner in Pet Food SK s.r.o. (sídlo: 930 21 Dunajský Klátov 141; IČO: 46 333 037; e-mail: info@ppfeurope.com; Tel: +421 31 559 13 65) („Spoločnosť„) používa cookies v niektorých oblastiach http://www.polarispet.sk Cookies sú súbory, ktoré ukladajú informácie o internetovom prehliadači užívateľov. Tieto pravidlá pre Cookie („Pravidlá“) obsahujú informácie o používaní cookies.  
 2. Cookies napríklad umožňujú stránke rozpoznať užívateľa, ak už stránku predtým navštívil, alebo pomáhajú určiť, ktorá časť stránky je najobľúbenejšia, ktoré časti užívatelia navštevujú a ako dlho na nich zostávajú. Vďaka analýze tohto typu informácií môže Spoločnosť prispôsobiť stránku potrebám užívateľov a dokáže im tak poskytovať rozmanitejšie užívateľské skúsenosti. Pomocou cookies dokáže Spoločnosť tiež zabezpečiť, že informácie, ktoré sa zobrazia pri ďalšej návšteve užívateľa, splnia jeho očakávania.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne upraviť tieto Pravidlá s účinnosťou od takejto úpravy, a to s ohľadom na obmedzenia určené zákonmi a v prípade potreby s predchádzajúcim upozornením uchádzačov. Spoločnosť môže upravovať tieto Pravidlá najmä vtedy, keď si to vyžadujú zmeny v zákonoch, postupy orgánu zodpovedného za dohľad nad ochranou údajov, obchodné potreby alebo potreby zamestnancov resp. akékoľvek novo zistené ohrozenie bezpečnosti. Spoločnosť môže na žiadosť zaslať kópiu najnovšej aktualizovanej verzie týchto Pravidiel.  
 4. Užívatelia môžu nakonfigurovať svoj internetový prehliadač tak, aby prijímal všetky cookies, odmietal všetky cookies alebo upozorňoval užívateľa vtedy, keď sa do jeho počítača cookies odošle. Každý prehliadač je iný, takže užívateľom môže pomôcť zmeniť nastavenie cookies v „Help“ menu v ich prehliadači. Viac informácií o povahe cookies a o tom, ako ich vypnúť, sa nachádza na stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/. Stránka http://www.polarispet.sk je vytvorená tak, aby spolupracovala s cookies, takže ich vypnutie môže ovplyvniť použiteľnosť stránky a užívateľ ju pravdepodobne nebude môcť plne využiť. 
 5. Možnosti menu pre riadenie cookies pre najčastejšie používané prehliadače:
  1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784
  2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Google Analytics poskytuje ďalšie možnosti, ako sa odhlásiť zo služieb Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.  
 6. V nižšie uvedenej tabuľke poskytuje Spoločnosť zoznam cookies, ktoré používa. Okrem toho dokáže Spoločnosť tiež technicky zistiť, či používateľ predtým súhlasil s týmito Pravidlami.
Názov súboru Cookie Typ Prečo ho webová stránka potrebuje a akú funkciu ponúka používateľovi? 
Aké údaje sú prístupné?
Životnosť
_gaVoliteľnýPoužíva sa na odlíšenie používateľov.2 roky
_gidVoliteľnýPoužíva sa na odlíšenie používateľov.24 hodín
_gatVoliteľnýPoužíva sa na potláčanie intenzity požiadaviek. Ak sa použije aplikácia Google Analytics cez Google Tag Manager, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_<property-id>.1 minúta
AMP_TOKENVoliteľnýObsahuje token, ktorý sa dá použiť na obnovenie ID klienta zo služby AMP Client ID. Iné možné hodnoty naznačujú explicitné nesúhlasy, prebiehajúce požiadavky alebo chyby získané cez ID klienta zo služby AMP Client ID.30 s až 1 rok
_gac_<property-id>VoliteľnýObsahuje informácie týkajúce sa kampane pre používateľa. Ak ste prepojili svoje účty Google Analytics a Google Ads, značky konverzácie na webovej stránke Google Ads si prečítajú tento súbor cookie, pokiaľ mu nedáte explicitný nesúhlas. Získajte ďalšie informácie.90 dní
_icl_current_language PotrebnýUloží aktuálny jazyk24 hodín
_icl_current_admin_language_{hash}PotrebnýUloží jazyk aktuálnej administratívnej oblasti WordPress24 hodín
_icl_visitor_lang_jsPotrebnýUloží presmerovaný jazyk24 hodín
wpml_browser_redirect_test PotrebnýOtestuje, či sú zapnuté súbory cookie24 hodín
wpml_referer_url PotrebnýUloží poslednú požadovanú adresu URL na klientskom serveri.24 hodín
wpml_admin_referer_url PotrebnýUloží poslednú požadovanú adresu URL na serveri.24 hodín